Bác Hồ đọc báo, tượng chân dung Bác, tượng đồng, tượng Bác

  • Giá: Liên hệ

    Mô tả sản phẩm

    Bác Hồ

    -Tượng lý -quẻ Càn
    -Hướng hợp- Tây Bắc, phù hợp không gian rộng,trang trọng, chấn sát hoặc hư khí.