Tượng phật khảm cao cấp

  • Giá: Liên hệ

    Mô tả sản phẩm

    Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát
    Tượng Lý- quẻ Càn
    Trừ tà, giải ách, chấn các hướng sát khí.